Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft Fysiotherapie Jessy Maas meerdere acties en activiteiten. Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van de MVO-activiteiten. Energie neutraal is het verbruik van electriciteit van de praktijk door de inzet van zonnepanelen, gebruik van energiezuinige ledlampen en een SmartHybrid auto. Ruim 10 jaar hebben wij voor meerdere groepen van de JVW T-shirts gesponsord. Vanaf 2017 wordt er een financiële bijdrage gegeven ter ondersteuning van de activiteiten van de JVW. De onderstaande verenigingen worden gesponsord via een reklamebord:      Mierlose Tennis Vereniging De onderstaande verenigingen worden gesponsord via advertenties:      Badminton vereniging Mierlo 76      Ons Mierloos Theater    In het kader van het 25 jarig (2014) bestaan ontvingen klanten van Fysiotherapie Jessy Maas “ De Dopper ”. Er zijn ruim 600 Doppers uitgedeeld. Wij steunen met de aankoop van Doppers waterprojectenin Nepal. Voor het locale doel te Mierlo de Jeugd Vakantie Week (JVW) is een geld bedrag ingezameld (2014). Tot slot biedt Fysiotherapie Jessy Maas studenten de mogelijkheid om stage te lopen. De afgelopen jaren hebben meerdere studenten van de mogelijkheid gebruik gemaakt.
Startpagina                Contact            ManueleTherapie                  Kwaliteit                   MVO                           Openingstijden             Tarieven         Aanmelden         Bekkenbodem             KANS|RSI           FysioGym           SamenBewegen          Privacy            Studenten            Disclaimer
.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft Fysiotherapie Jessy Maas meerdere acties en activiteiten. Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van de MVO-activiteiten. Energie neutraal is het verbruik van electriciteit van de praktijk door de inzet van zonnepanelen en gebruik van energiezuinige ledlampen In het kader van het 25 jarig (2014) bestaan ontvingen klanten van Fysiotherapie Jessy Maas “ De Dopper  ”. Er zijn ruim 600 Doppers uitgedeeld. Wij steunen met de aankoop van Doppers waterprojectenin Nepal. Voor het locale doel te Mierlo de Jeugd Vakantie Week (JVW) is een bedrag ingezameld (2014). Ruim 10 jaar hebben wij voor meerdere groepen van de JVW T-shirts gesponsord. Vanaf 2017 wordt er een financiële bijdrage gegeven ter ondersteuning van de activiteiten van de JVW. De onderstaande verenigingen worden gesponsord via een reklamebord:      Mierlose Tennis Vereniging De onderstaande verenigingen worden gesponsord via advertenties:      Badminton vereniging Mierlo 76      Ons Mierloos Theater Tot slot biedt Fysiotherapie Jessy Maas studenten de mogelijkheid om stage te lopen. De afgelopen jaren hebben meerdere studenten van de mogelijkheid gebruik gemaakt.
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f
.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Energie neutraal is het verbruik van elec- triciteit van de praktijk door de inzet van zonnepanelen en gebruik van energiezuinige ledlampen In het kader van het 25 jarig (2014) bestaan ontvingen klanten van Fysiotherapie Jessy Maas ‘’ De Dopper ’’.Er zijn ruim 600 Doppers uitgedeeld. Wij steunen met de aankoop van Doppers waterprojectenin Nepal. Voor het locale doel te Mierlo de Jeugd Vakantie Week (JVW) is een geldbedrag ingezameld (2014). Ruim 10 jaar hebben wij voor meerdere groepen van de JVW T-shirts gesponsord. Vanaf 2017 wordt er een financiële bijdrage gegeven ter ondersteuning van de activiteiten van de JVW. De onderstaande verenigingen worden gesponsord via een reklamebord:      Mierlose Tennis Vereniging. De onderstaande vereniging wordt gesponsord via advertenties:      Badminton vereniging Mierlo 76      Ons Mierloos Theater      Tot slot biedt Fysiotherapie Jessy Maas studenten de mogelijkheid om stage te lopen. De afgelopen jaren hebben meerdere studenten van de mogelijkheid gebruik gemaakt.
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f
Startpagina     Contact          ManueleTherapie     Aanmelden             MVO           Openingstijden   Bekenbodem           KANS|RSI            Kwaliteit FysioGym       SamenBewegen         Studenten     Disclaimer                 Privacy                 Tarieven