Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Energie neutraal: het verbruik van electriciteit van de praktijk door de inzet van zonnepanelen, gebruik van energiezuinige ledlampen en een SmartHybrid auto. Sponsoring via een reklamebord: Mierlose Tennis Vereniging Sponsoring via advertenties: Badminton vereniging Mierlo 76 Ons Mierloos Theater Vanaf 2017 wordt er een financiële bijdrage gegeven ter ondersteuning van de activiteiten van de JVW. Ruim 10 jaarhebben wij voor meerdere groepen van de JVW T-shirts gesponsord.
MVO
In het kader van het 30 jarig (2019) bestaan is Fysiotherapie Jessy Maas de 1ste prijs sponsor bij de MierloseDorpsQuiz. De winnaar van de 1ste prijs schenkt de geldprijs aan een goed doel. In het kader van het 25 jarig (2014) bestaan ontvingen klanten van Fysiotherapie Jessy Maas “ De Dopper ”. Er zijn ruim 600 Doppers uitgedeeld. Wij steunen daarmee waterprojecten in Nepal. Voor het locale doel te Mierlo de Jeugd Vakantie Week (JVW) is een geldbedrag ingezameld (2014). Jaarlijks maken gemiddeld 4 studenten gebruik van de mogelijkheid om stage te lopen bij Fysiotherapie Jessy Maas.
Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft Fysiotherapie Jessy Maas meerdere acties en activiteiten.
.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft Fysiotherapie Jessy Maas meerdere acties en activiteiten. Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van de MVO-activiteiten. Energie neutraal: is het verbruik van electriciteit van de praktijk door de inzet van zonnepanelen en gebruik van energiezuinige ledlampen. In het kader van het 30 jarig (2019) bestaan is Fysiotherapie Jessy de 1ste prijs sponsor bij de MierloseDorpsQuiz. De winner schenkt het geldbedrag 1ste prijs aan een goed doel. In het kader van het 25 jarig (2014) bestaan ontvingen klanten van Fysiotherapie Jessy Maas “ De Dopper ”. Er zijn ruim 600 Doppers uitgedeeld. Wij steunen met de aankoop van Doppers waterprojecten in Nepal. Voor het locale doel te Mierlo de Jeugd Vakantie Week (JVW) is een bedrag ingezameld (2014). Ruim 10 jaar hebben wij voor meerdere groepen van de JVW T-shirts gesponsord. Vanaf 2017 wordt er een financiële bijdrage gegeven ter ondersteuning van de activiteiten van de JVW. De onderstaande verenigingen worden gesponsord via een reklamebord: Mierlose Tennis Vereniging De onderstaande verenigingen worden gesponsord via advertenties: Badminton vereniging Mierlo 76 Ons Mierloos Theater Tot slot biedt Fysiotherapie Jessy Maas studenten de mogelijkheid om stage te lopen. Jaarlijks maken gemiddeld 4 studenten gebruik van deze mogelijkheid.
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f
.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Energie neutraal: is het verbruik van elec- triciteit van de praktijk door de inzet van zonnepanelen en gebruik van energiezuinige ledlampen In het kader van het 30 jarig (2019) bestaan is Fysiotherapie Jessy de 1ste prijs sponsor bij de MierloseDorpsQuiz. De winnaar schenkt het geld- bedrag van de 1ste prijs aan een goed doel. In het kader van het 25 jarig (2014) bestaan ontvingen klanten van Fysiotherapie Jessy Maas ‘’ De Dopper ’’. Er zijn ruim 600 Doppers uitgedeeld. Wij steunen met de aankoop van Doppers waterprojecten in Nepal. Voor het locale doel te Mierlo de Jeugd Vakantie Week (JVW) is een geldbedrag ingezameld (2014). Ruim 10 jaar hebben wij voor meerdere groepen van de JVW T-shirts gesponsord. Vanaf 2017 wordt er een financiële bijdrage gegeven ter ondersteuning van de activiteiten van de JVW. De onderstaande verenigingen worden gesponsord via een reklamebord: Mierlose Tennis Vereniging. De onderstaande vereniging wordt gesponsord via advertenties: Badminton vereniging Mierlo 76 Ons Mierloos Theater Tot slot biedt Fysiotherapie Jessy Maas studenten de mogelijkheid om stage te lopen. Jaarlijks maken gemiddeld 4 studenten gebruik van deze mogelijkheid.
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f