Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f

Privacy

Algemeen

Fysiotherapie Jessy Maas (de Prakijk) heeft haar processen en verwerking van uw medische- en/of persoons- gegevens conform o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingericht en handelt daarnaar.

Op de volgende wijze gaat de Praktijk met uw persoonsgegevens om

- In het aanmeldingsformulier geeft u uw persoonsgegevens in welke in het Electronisch Patienten Dossier   (EPD) van de Praktijk worden verwerkt; - Controle BSN en verzekeringsgegevens worden bij uw verzekeraar opgehaald; - Doorgifte van uw persoonsgegevens  en behandelingen (excl. medisch behandelplan, incl. diagnosecode)   gaan naar uw verzekeraar als u verzekerd bent op basis van contractuele afspraken tussen u en uw   verzekeraar  en de Praktijk  en uw verzekeraar en/of op basis van wettelijke vereisten; - Terugkoppeling van de behandelresultaten naar verwijzer of huisarts vindt plaats als u a) verwezen bent   door een huisarts en/of specialist of b) als u zich rechtstreeks, zonder verwijzing heeft aangemeld op basis   van expliciete toestemming; - Voor doorgifte van uw persoonsgegevens naar derden vragen wij altijd uw expliciet uw toestemming. - Voor alle opslag van persoonsgegevens en/of verbindingen tussen derden waarbij een digitale uitwisseling   plaats vindt zijn passende beveiligings maatregelen ingeregeld; - Opslag en verwerking van uw gegevens vindt plaats in Nederland; - Bewaartermijn persoonsgegevens is 15 jaar en 7 jaar voor de Gym-groepen (mits u niet in behandeling bent); - De klant heeft recht op inzage en beperkt wijzigen van zijn/haar persoonsgegevens; - Vanuit AVG perspectief is Qualiview een '' Data Controller/Verantwoordelijke '' . - Digitale mailing en nota’s via een beveiligde koppeling op basis van de behandelovereenkomst. Vragen kunt u stellen aan uw Fysiotherapeut of de Functionaris Gegevensbescherming P_ieter van E_nsbergen. Een verdieping in de verwerking van uw persoonsgegevens kunt verkrijgen in de Praktijk.

Cookies: www.jessymaas.nl maakt geen gebruik van tracking cookies.

Startpagina                Contact            ManueleTherapie                  Kwaliteit                   MVO                           Openingstijden             Tarieven         Aanmelden         Bekkenbodem             KANS|RSI           FysioGym           SamenBewegen          Privacy            Studenten            Disclaimer

Privacy

Algemeen

Fysiotherapie Jessy Maas (de Prakijk) heeft haar processen en verwerking van uw medische en/of persoonsgegevens conform o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingericht en handelt daarnaar.

Op de volgende wijze gaat de Praktijk met uw persoonsgegevens om:

- In het aanmeldingsformulier geeft u uw persoonsgegevens in welke in het   EPD van de Praktijk worden verwerkt; - Controle BSN en verzekeringsgegevens worden bij uw verzekeraar opgehaald; - Doorgifte van uw persoonsgegevens  en behandelingen (excl. medisch   behandelplan, incl. diagnosecode) gaan naar uw verzekeraar als u verzekerd   bent op basis van contractuele afspraken tussen u en uw verzekeraar en de   Praktijk en uw verzekeraar en/of op basis van wettelijke vereisten; - Terugkoppeling van de behandelresultaten naar verwijzer of huisarts vindt   plaats als u  a) verwezen bent door een huisarts en/of specialist of b) als u   zich rechtstreeks, zonder verwijzing heeft aangemeld op basis van expliciet   uw toestemmng; - Voor doorgifte van uw persoonsgegevens naar derden vragen wij altijd uw   expliciete toestemming; - Voor alle opslag van persoonsgegevens en/of verbindingen tussen derden   waarbij een digitale uitwisseling plaats vindt zijn passende beveiligings   maatregelen ingeregeld; - Opslag en verwerking van uw gegevens vindt plaats in Nederland; - Bewaartermijn persoonsgegevens is 15 jaar en 7 jaar voor de Gym-groepen   (mits u niet in behandeling bent); - De klant heeft recht op inzage en beperkt wijzigen van zijn/haar   persoonsgegevens; - Vanuit AVG perspectief is Qualiview een “Data Controller/Verantwoordelijke”; - Mail communicatie en nota’s via een beveiligde koppeling op basis van de   behandelovereenkomst. Heeft u meer vragen over privacy? Vragen kun stellen aan uw Fysiotherapeut of de Functionaris Gegevensbescherming P_ieter van E_nsbergen. Een verdieping in de verwerking van uw persoonsgegevens kunt verkrijgen in de Praktijk.

Cookies

De website www.jessymaas.nl van Fysiotherapie Jessy Maas maakt geen gebruik van tracking cookies.
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f
Privacy

Algemeen

Fysiotherapie Jessy Maas (de Prakijk) heeft haar processen en verwerking van uw medische- en/of persoonsgegevens conform o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingericht en handelt daarnaar.

Op de volgende wijze gaat de Praktijk met uw

persoonsgegevens om:

- In het aanmeldingsformulier geeft u uw persoons-   gegevens in welke in het EPD van de Praktijk worden   verwerkt; - Controle BSN en verzekeringsgegevens worden bij uw   verzekeraar opgehaald; - Doorgifte van uw persoonsgegevens  en behandel-   igen  (excl. medisch behandelplan, incl. diagnosecode)   gaan naar uw verzekeraar als u verzekerd bent op   basis van contractuele afspraken tussen u en uw   verzekeraar en de  Praktijk en uw verzekeraar en/of   op basis van wettelijke  vereisten; - Terugkoppeling van de behandelresultaten naar   verwijzer of huisarts vindt plaats als u a) verwezen   bent door een huisarts en/of specialist of b) als u zich   rechtstreeksheeft aangemeld op basis van expliciet   uw toestemmng; - Voor doorgifte van uw persoonsgegevens naar    derden   vragen wij altijd uw explicite toestemming. - Voor alle opslag van persoonsgegevens en/of verbin-   dingen tussen derden waarbij een digitale   uitwisseling plaats  vindt zijn passende beveiligings   maatregelen ingeregeld; - Opslag en verwerking van uw gegevens vindt plaats   in Nederland; - Bewaartermijn persoonsgegevens is 15 jaar en 7 jaar   voor  de Gym-groepen (mits u niet in behandeling   bent); - De klant heeft recht op inzage en beperkt wijzigen   van zijn/haar persoonsgegevens. - Vanuit AVG perspectief is Qualiview een    “Data Controller/ verantwoordelijke”. - Digitale mailing  en nota’s op basis van de   behandelovereenkomst. Vragen kunt u stellen aan uw Fysiotherapeut of de Functionaris Gegevensbescheming P_ieter van E_nsbergen. Een verdieping in de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u verkrijgen in de Praktijk.

Cookies

www.jessymaas.nl maakt geen gebruik van tracking cookies.
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f
Startpagina     Contact          ManueleTherapie     Aanmelden             MVO           Openingstijden   Bekenbodem           KANS|RSI            Kwaliteit FysioGym       SamenBewegen         Studenten     Disclaimer                 Privacy                 Tarieven