Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f

Bekkeninstabiliteit  1-2

De oorzaak van bekkeninstabiliteit is nog niet bekend.

Toch zijn de klachten reëel. De zwangere vrouw heeft pijn en dreigt van de been te raken. Emotioneel is dit een harde klap. Voorheen begeleidden  wij  (fysiotherapeuten) hen d.m.v. rust + hulpmiddelen. Inmiddels 20 jaar geleden zijn er nieuwe inzichten gekomen, welke hebben geleid tot een nieuwe therapieprogramma voor patiënten met klachten op basis van een  instabiel cq overbelast bekken. Dit therapieprogramma (stabilisatie methode) blijkt goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut en leidt tot meer activiteit + zelfredzaamheid.

Stabilisatie methode

Sinds enige jaren is bij de University van Queensland onderzoek gaande naar de rol van de diepe rompspieren: de m.multifidus en de m. transversus abdominus. Dit onderzoek heeft aangetoond dat beide spieren fungeren als co-contractors  (=samenwerkende spieren ) en daarbij niet een beweging maar stabiliteit creëren op segmentaal (= zeer locaal ) niveau. Bij patiënten in een acute fase van rugklachten blijkt het motorisch gedrag volledig te veranderen; ze spannen niet meer aan, ze stabiliseren niet meer, waardoor men een wiebelig centrum (instabiel bekken) krijgt, welke andere spieren (been- en rug)  negatief beïnvloeden. Het begin van pijn bij bewegen heeft een start gemaakt. De onderzoekers hebben een stabilisatiemethode ontwikkeld, waarbij het oorspronkelijke gedrag van de m. multifidus en de m.transversus abdominus wordt geactiveerd. Ook bij patiënten met bekkenproblematiek blijkt deze methode , gebaseerd op actieve stabilisatie, zeer effectief. Pijn zorgt ervoor dat spieren minder goed tot niet kunnen aanspannen. Hierdoor werken ze minder effectief en worden ze zwakker. In combinatie met slappere banden rondom het bekken, t.g.v. zwangerschapshormonen (welke vanaf de 14e week verweking/verslapping geven), leidt dit tot instabiliteit en nog meer pijn. Niet het bestrijden van de pijn staat bij de behandeling centraal, maar het weer doeltreffend kunnen gebruiken van het lichaam. Als je lichaam weer naar behoren functioneert, neemt de pijn vanzelf af en zal op den duur zo goed als verdwijnen.
Volgende pagina Volgende pagina
Startpagina                Contact            ManueleTherapie                  Kwaliteit                   MVO                           Openingstijden             Tarieven         Aanmelden         Bekkenbodem             KANS|RSI           FysioGym           SamenBewegen          Privacy            Studenten            Disclaimer

Bekkeninstabiliteit  1-2

De oorzaak van bekkeninstabiliteit is nog niet bekend.

Toch zijn de klachten reëel. De zwangere vrouw heeft pijn en dreigt van de been te raken. Emotioneel is dit een harde klap. Voorheen begeleidden  wij  (fysiotherapeuten) hen d.m.v. rust + hulp- middelen. Enkele jaren geleden zijn er nieuwe inzichten  gekomen, welke hebben geleid tot een nieuwe therapieprogramma voor patiënten met klachten op basis van een instabiel bekken. Dit therapieprogramma (stabilisatie methode) blijkt goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut en leidt tot meer activiteit + zelfredzaamheid.

Stabilisatie methode

Sinds enige jaren is bij de University van Queensland onderzoek gaande naar de rol van de diepe rompspieren: de m.multifidus en de m. transversus abdominus. Dit onderzoek heeft aangetoond dat beide spieren fungeren als co-contractors  (=samenwerkende spieren ) en daarbij niet een beweging maar stabiliteit creëren op segmentaal (= zeer locaal ) niveau. Bij patiënten in een acute fase van rugklachten blijkt het motorisch gedrag volledig te veranderen; ze spannen niet meer aan, ze stabiliseren niet meer, waardoor men een wiebelig centrum (instabiel bekken) krijgt, welke andere spieren (been- en rug)  negatief beïnvloeden. Het begin van pijn bij bewegen heeft een start gemaakt. De onderzoekers hebben een stabilisatiemethode ontwikkeld, waarbij het oorspronkelijke gedrag van de m. multifidus en de m.transversus abdominus wordt geactiveerd. Ook bij patiënten met bekkenproblematiek blijkt deze methode, gebaseerd op actieve stabilisatie, zeer effectief. Pijn zorgt ervoor dat spieren minder goed tot niet kunnen aanspannen. Hierdoor werken ze minder effectief en worden ze zwakker. In combinatie met slappere banden rondom het bekken, t.g.v. zwangerschaps-hormonen (welke vanaf de 14e week verweking/ verslapping geven), leidt dit tot instabiliteit en nog meer pijn. Niet het bestrijden van de pijn staat bij de behandeling centraal, maar het weer doeltreffend kunnen gebruiken van het lichaam. Als je lichaam weer naar behoren functioneert, neemt de pijn vanzelf af en zal op den duur zo goed als verdwijnen.
Volgende >> Volgende >> Volgende >>
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f
Startpagina          Contact          ManueleTherapie         Kwaliteit             MVO Aanmelden         Bekenbodem        KANS|RSI         FysioGym         Disclaimer Openingstijden       Tarieven       SamenBewegen        Studenten        Privacy
Bekkeninstabiliteit 1-2

De oorzaak van bekkeninstabiliteit is

nog niet bekend. Toch zijn de klachten reëel. De zwangere vrouw heeft pijn en dreigt van de been te raken. Emotioneel is dit een harde klap.

Stabilisatie methode

Sinds enige jaren is bij de University van Queensland onderzoek gaande naar de rol van de diepe rompspieren: de m.multifidus en de m. transversus abdominus. Pijn zorgt ervoor dat spieren minder goed tot niet kunnen aanspannen. Hierdoor werken ze minder effectief en worden ze zwakker. In combinatie met slappere banden rondom het bekken, t.g.v. zwangerschapshormonen (welke vanaf de 14e week verweking/ verslapping geven), leidt dit tot instabiliteit en nog meer pijn. Niet het bestrijden van de pijn staat bij de behandeling centraal, maar het weer doeltreffend kunnen gebruiken van het lichaam. Als je lichaam weer naar behoren functioneert, neemt de pijn vanzelf af en zal op den duur zo goed als verdwijnen.
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f
Volgende >> Volgende >> Volgende >>
Startpagina     Contact          ManueleTherapie     Aanmelden             MVO           Openingstijden   Bekenbodem           KANS|RSI            Kwaliteit FysioGym       SamenBewegen         Studenten     Disclaimer                 Privacy                 Tarieven