Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f

Kwaliteit Indicatoren, transparantie in de zorg.

2012 2011 2009-2010 Kwaliteitsindicatoren rapportage 5 sterren 2008-2009 Kwaliteitsindicatoren rapportage PRIMEUR Sinds 2006 is Fysiotherapie Jessy Maas actief om de kwaliteit te meten en bij te sturen wat heeft geleid tot de primeur in2009 om als eerste in haar branche over kwaliteit te rapporteren. Voor de meting wordt het MediAudit-normenkader gehanteerd. Het MediAudit-normenkader is opgesteld door gekwalificeerde auditors en beoordeelt o.a. de fysiotherapeutische verslaglegging zoals opgesteld door de beroepsgroep KNGF. CZ heeft Fysiotherapie Jessy Maas het predicaat voorkeursleverancier in 2009 verstrekt. Hierbij zijn kwaliteitsindicatoren gebruikt die specifiek zijn opgesteld voor fysiotherapie en die transparantie bieden voor de belanghebbenden over de geleverde zorgverlening. 2006         Start traject kwaliteitsverbetering.
Bron CZ zorgzoeker 2012. Bron CZ zorgzoeker 2012. Bron CZ zorgzoeker 2011. Bron CZ zorgzoeker 2011.
Zorgkaartnederland score 9,2  in  2017
Ga naar Zorgkaartnederland.nl:
Fysiotherapie Jessy Maas is frontrunner op het gebied van transparantie van de dienstverlening voor Fysiotherapie.
2013-2017
Algemene beoordeling 9,0 versus benchmark 8,8 Net Prromoter Score 79,3 versus benchmark 66,00
2018-heden
Huidige klant tevredenheids score:
Klant tevredenheids score certificaat 2017 .
Startpagina                Contact            ManueleTherapie                  Kwaliteit                   MVO                           Openingstijden             Tarieven         Aanmelden         Bekkenbodem             KANS|RSI           FysioGym           SamenBewegen          Privacy            Studenten            Disclaimer

Kwaliteits indicatoren, transparantie in de zorg.

  2012 2011 2009-2010 Kwaliteitsindicatoren rapportage 5 sterren 2008-2009 Kwaliteitsindicatoren rapportage PRIMEUR Sinds 2006 is Fysiotherapie Jessy Maas actief om de kwaliteit te meten en bij te sturen wat heeft geleid tot de primeur in 2009 om als eerste in haar branche over kwaliteit te rapporteren. CZ heeft Fysiotherapie Jessy Maas het predicaat voorkeursleverancier in 2009 verstrekt. Hierbij 2006         Start traject kwaliteitsverbetering.
Zorgkaartnederland score 9,2  in  2017
Fysiotherapie Jessy Maas is frontrunner op het gebied van transparantie van de dienstverlening voor Fysiotherapie.
2013-2017
Algemene beoordeling 9,0 versus benchmark 8,8 Net Prromoter Score 79,3 versus benchmark 66,00
2018-heden
Huidige klant tevredenheids score:
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f
Startpagina          Contact          ManueleTherapie         Kwaliteit             MVO Aanmelden         Bekenbodem        KANS|RSI         FysioGym         Disclaimer Openingstijden       Tarieven       SamenBewegen        Studenten        Privacy
Kwaliteits indicatoren
2012 2011 2009-2010 Kwaliteitsindicatoren rapportage 5 sterren 2008-2009 Kwaliteitsindicatoren rapportage PRIMEUR 2006 Start traject kwaliteitsverbetering.
Bron CZ zorgzoeker 2012. Bron CZ zorgzoeker 2012. Bron CZ zorgzoeker 2011. Bron CZ zorgzoeker 2011.
Fysiotherapie Jessy Maas is frontrunner op het gebied van transparantie van de dienstverlening voor Fysiotherapie.
2013-2017
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f
Zorgkaartnederland score 9,2  in  2017
2018-heden
Algemene beoordeling 9,0 versus benchmark 8,8 Net Prromoter Score 79,3 versus benchmark 66,00
Huidige klant tevredenheids score:
Startpagina     Contact          ManueleTherapie     Aanmelden             MVO           Openingstijden   Bekenbodem           KANS|RSI            Kwaliteit FysioGym       SamenBewegen         Studenten     Disclaimer                 Privacy                 Tarieven