Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f

Klachten

Wij doen ons best om op een efficiënte wijze zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Dat neemt niet weg dat er altijd een kans bestaat dat er toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld of niet tevreden bent. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.

Indien deze situatie zich voordoet kunt u de onderstaande klachtenprocedure volgen:

- u neemt hierover contact op met de betrokken medewerker en u tracht dit in eerste instantie met   de betrokken medewerker op te lossen. Voor financiële zaken vraagt u naar de afdeling administratie; - mocht u er met de medewerker in kwestie niet uitkomen dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de   praktijkeigenaar. De praktijkeigenaar zal haar uiterste inspanning verrichten om tot een oplossing te   komen; - als u er in een gesprek met de praktijkeigenaar niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u   zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsgroep voor de Fysiotherapie het K.N.G.F. In de   praktijk is de klachtenprocedure in vorm van een folder aanwezig
.
Startpagina                Contact            ManueleTherapie                  Kwaliteit                   MVO                           Openingstijden             Tarieven         Aanmelden         Bekkenbodem             KANS|RSI           FysioGym           SamenBewegen          Privacy            Studenten            Disclaimer

Klachten

Wij doen ons best om op een efficiënte wijze zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Dat neemt niet weg dat er altijd een kans bestaat dat er toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld of niet tevreden bent. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst  willen voorkomen.

Indien deze situatie zich voordoet kunt u de onderstaande

klachtenprocedure volgen:

- neemt hierover contact op met de betrokken medewerker en u tracht   dit in eerste instantie met de betrokken medewerker op te lossen.   Voor financiële zaken vraagt u naar de afdeling administratie; - mocht u er met de medewerker in kwestie niet uitkomen dan kunt u   zich schriftelijk wenden tot de praktijkeigenaar. De praktijkeigenaar   zal haar uiterste inspanning verrichten om tot een oplossing te   komen; - als u er in een gesprek met de praktijkeigenaar niet uitkomt en uw   onvrede blijft bestaan dan kunt u zich wenden tot de   klachtencommissie van de beroepsgroep voor de Fysiotherapie   het K.N.G.F. In de praktijk is de klachtenprocedure in vorm van een   folder aanwezig.
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f
Klachten
Wij doen ons best om op een efficiënte wijze zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Dat neemt niet weg dat er altijd een kans bestaat dat er toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld of niet tevreden bent. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachting- en of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.

Indien deze situatie zich voordoet kunt

u de onderstaande klachtenprocedure

volgen:

- neemt hierover contact op met de   betrokken medewerker en u tracht dit in   eerste instantie met de betrokken   medewerker op te lossen. Voor   financiële zaken vraagt u naar de   afdeling administratie; - mocht u er met de medewerker in   kwestie niet uitkomen dan kunt u zich   schriftelijk wenden tot de   praktijkeigenaar. De praktijkeigenaar zal   haar uiterste inspanning verrichten om   tot een oplossing te komen; - als u er in een gesprek met de praktijk-   eigenaar niet uitkomt en uw onvrede   blijft bestaan dan kunt u zich wenden   tot de klachtencommissie van de   beroepsgroep voor de Fysiotherapie het   K.N.G.F. In de praktijk is de klachten-   procedure in vorm van een folder   aanwezig.
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f