Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f

Studenten

Fysiotherapie Jessy Maas maakt het mogelijk voor fysiotherapie studenten om een (oriënterende) stage te lopen. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met Jessy Maas om de mogelijkheden te bespreken. Uitzondering op de regel van het Copyright geldt voor studenten die gebruik willen maken van gegevens voor scholingsdoeleinden. Voorwaarde voor het gebruik van de gegevens op de website van Fysiotherapie Jessy Maas is dat: - het gebruik van de gegevens zijnde teksten, niet zijnde logo's e.d., onder vermelding van bron en   subbron wordt vermeld bij   presentatie en  of (afstudeer) scripties e.d.:  "Bron: www.jessymaas.nl",  "Subbron: <uitgever>", waarbij   uitgever is:   indien een bron vermelding op de website  staat vermeldt moet deze overgenomen worden in de subbron   vermelding; - via e-mail wordt aangegeven dat gegevens van de website voor niet commerciële doeleinden worden   gebruikt, naam school, opleiding en  hoe met de student contact op te nemen bij eventuele vragen vanuit   Fysiotherapie Jessy Maas; - Fysiotherapie Jessy Maas heeft daarmee het recht om het gebruik van gegevens op te vragen, te controleren   en recht op correctie bij onjuistheden; - Tevens kan de student voor een interview contact opnemen met de praktijkhouder; - Bij onduidelijkheden neemt de student contact op met de praktijkhouder.
Startpagina                Contact            ManueleTherapie                  Kwaliteit                   MVO                           Openingstijden             Tarieven         Aanmelden         Bekkenbodem             KANS|RSI           FysioGym           SamenBewegen          Privacy            Studenten            Disclaimer

Studenten

Fysiotherapie Jessy Maas maakt het mogelijk voor fysiotherapie studenten om een (oriënterende) stage te lopen. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met Jessy Maas om de mogelijkheden te bespreken. Uitzondering op de regel van het Copyright geldt voor studenten die gebruik willen maken van gegevens voor scholingsdoeleinden. Voorwaarde voor het gebruik van de gegevens op de website van Fysiotherapie Jessy Maas is dat: - het gebruik van de gegevens zijnde teksten, niet zijnde logo's e.d.,   onder vermelding van bron en subbron wordt vermeld bij presentatie   en  of (afstudeer) scripties e.d.:  "Bron: www.jessymaas.nl",    "Subbron: <uitgever>", waarbij uitgever is: indien een bron vermelding    op de website  staat vermeldt moet deze overgenomen worden in de    subbron vermelding; - via e -mail wordt aangegeven dat gegevens van de website voor niet    commerciële doeleinden worden gebruikt, naam school, opleiding en - hoe met de student contact op te nemen bij eventuele vragen vanuit   Fysiotherapie Jessy Maas; - Fysiotherapie Jessy Maas heeft daarmee het recht om het gebruik   van gegevens op te vragen, te controleren en recht op  correctie bij  onjuistheden; - Tevens kan de student voor een interview contact opnemen met de   praktijkhouder; - Bij onduidelijkheden neemt de student contact op met de   praktijkhouder.
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f
Studenten
Fysiotherapie Jessy Maas maakt het mogelijk voor fysiotherapie studenten om een (oriënterende) stage te lopen. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met Jessy Maas om de mogelijkheden te bespreken. Uitzondering op de regel van het Copyright geldt voor studenten die gebruik willen maken van gegevens voor scholingsdoel- einden. Voorwaarde voor het gebruik van de gegevens op de website van Fysiotherapie Jessy Maas is dat: - het gebruik van de gegevens zijnde teksten,   niet zijnde logo's e.d., onder vermelding   van bron en subbron wordt vermeld bij   presentatie en of (afstudeer) scripties e.d.:    "Bron: www.jessymaas.nl",  "Subbron:   <uitgever>", waarbij uitgever is: indien een   bron vermelding op de website staat   vermeldt moet deze overgenomen   worden in de subbron vermelding; - via e -mail wordt aangegeven dat gegevens   van de website voor niet commerciële   doeleinden worden gebruikt, naam school,   opleiding; - hoe met de student contact op te nemen   bij eventuele vragen vanuit Fysiotherapie   Jessy Maas; - Fysiotherapie Jessy Maas heeft daarmee   het recht om het gebruik van gegevens op   te vragen, te controleren en recht op   correctie bij onjuistheden; - Tevens kan de student voor een interview   contact opnemen met de praktijkhouder; - Bij onduidelijkheden neemt de student   contact op met de praktijkhouder.
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f
Startpagina     Contact          ManueleTherapie     Aanmelden             MVO           Openingstijden   Bekenbodem           KANS|RSI            Kwaliteit FysioGym       SamenBewegen         Studenten     Disclaimer                 Privacy                 Tarieven