Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f

Uw zorgprofessionals

mw. Jessy Maas - Manueel Therapeut en Fysiotherapeut

Na het behalen van het diploma voor Fysiotherapie heeft Jessy Maas de 4 jarige opleiding tot gekwalificeerd Manueel Therapeut gevolgd. Het betrof hier de landelijk geregistreerde opleiding volgens de methode Eindhoven. Tevens heeft zij additionele cursussen gevolgd m.b.t. masterclass hoofdpijn bij SOMT, KANS, reuma, bekkeninstabiliteit, medical taping en sportfysiotherapie bij het Nederlands Paramedisch Instituut. Naast haar dagelijkse werkzaamheden als Fysiotherapeut geeft Jessy sinds 1989 FysioGym in Mierlo.

mw. Kris Baggen - Manueel Therapeut, Oedeemtherapeut en Fysiotherapeut

Als gekwalificeerd Fysiotherapeut, Manueel Therapeut en Oedeemherapeut bij Fysiotherapie Jessy Maas werkzaam. Zij heeft na het afstuderen als Fysiotherapeut de opleidingen tot Manueel Therapeut en Oedeemtherapeut volledig en met succes afgerond. Tevens heeft zij additionele cursussen gevolgd zoals een masterclass hoofdpijn bij SOMT en medical taping bij het Nederlands Paramedisch Instituut.

Beroepsgroepen

- het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie  (KNGF) - het Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie  (NVMT)

Beroepsregisters

- BIG-register:  Jessy Maas  of Kris Baggen   - Centraal Kwaliteits Register  van de beroepsgroepen KNGF en NVMT
Let op: de titel “Manueel Therapeut” is een niet beschremde titel. Alleen Manueel Therapeuten ingeschreven in het kwaliteits             register hebben daadwerkelijk de opleiding tot Manueel Therapeut 100% gevolgd en met succes afgerond.
Startpagina                Contact            ManueleTherapie                  Kwaliteit                   MVO                           Openingstijden             Tarieven         Aanmelden         Bekkenbodem             KANS|RSI           FysioGym           SamenBewegen          Privacy            Studenten            Disclaimer

Uw zorgprofessionals

mw. Jessy Maas - Manueel Therapeut en Fysiotherapeut

Na het behalen van het diploma voor Fysiotherapie heeft Jessy Maas de 4 jarige opleiding tot gekwalificeerd Manueel Therapeut gevolgd. Het betrof hier de landelijk geregistreerde opleiding volgens de methode Eindhoven. Tevens heeft zij additionele cursussen gevolgd m.b.t. masterclass hoofdpijn bij SOMT (opleiding manule therapie), KANS, reuma, bekkeninstabiliteit, medical taping en sportfysiotherapie bij het Nederlands Paramedisch Instituut. Naast haar dagelijkse werkzaamheden als Fysiotherapeut geeft Jessy sinds 1989 F ysioGym in Mierlo.

mw. Kris Baggen - Manueel-, Oedeem- enFysiotherapeut

Zij heeft na het afstuderen als Fysiotherapeut de opleidingen tot Manueel Therapeut  en Oedeemtherapeut volledig en met succes afgerond. Tevens heeft zij additionele cursussen gevolgd zoals masterclass hoofdpijn, medical taping bij het Nederlands Paramedisch Instituut.

Beroepsgroepen

- het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie  (KNGF); - het Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie  (NVMT).

Medewerkers van Fysiotherapie Jessy Maas zijn gekwalificeerde

(Manueel)Therpeuten en daarmee ingeschreven in het

- BIG-register:  Jessy Maas  of Kris Baggen - Centraal Kwaliteits Register  van de beroepsgroepen KNGF en NVMT. Hier kunt u nakijken welke certificering uw therapeut heeft. Let op: de titel “Manueel Therapeut” is geen beschermde titel. Daarom, alleen Manueel Therapeuten ingeschreven in het kwaliteits register hebben daadwerkelijk de opleiding tot Manueel Therapeut 100% gevolgd en met succes afgerond.
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f
Uw zorgprofessionals

mw. Jessy Maas

Manueel Therapeut en Fysiotherapeut

Na het behalen van het diploma voor Fysiotherapie heeft Jessy Maas de 4 jarige opleiding tot gekwalificeerd Manueel Therapeut gevolgd. Het betrof hier de landelijk geregistreerde opleiding volgens de methode Eindhoven.  Naast haar dagelijkse werkzaamheden als Fysiotherapeut geeft Jessy sinds 1989 F ysioGym in Mierlo

mw. Kris Baggen

Fysiotherapeut, Manueel Therapeut en

Oedeemtherapeut Als gekwalificeerd Fysiotherapeut, Manueel Therapeut en Oedeemtherapeut bij Fysiotherapie Jessy Maas werkzaam. Tevens hebben beide dames o.a. de additionele cursussen gevolgd zoals medical taping bij het NPI.
Beroepsgroepen KNGF Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie NVMT Nederlandse Vereniging voor Manuele therapie

BIG-register: 

Jessy Maas   of Kris Baggen Centraal Kwaliteits Register   van de beroepsgroepen KNGF en NVMT. Hier kunt u nakijken welke certificering uw therapeut heeft.
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas (Fysiotherapie Jessy Maas) in Mierlo is ruim 30 jaar uw partner in gezondheid. Specialisaties: manueletherapie, oedeemtherapie, medical taping, fysioGym, revalidatie en sport begeleiding in Mierlo. Onze f